Nymburk

01.04.2018

Stanice NENÍ bezbariérová

Přístup na vzdálenější nástupiště je pouze po schodech, není zde ani kolejnice. Schodů je dost, takže na kočár to chce pevné nervy a silné ruce

WC za poplatek

Čekárna otevřena 23 hodin denně

K dispozici trafika, pekařství, klasická nádražka, bankomat

Při čekání na přestup jsme ocenili dostatek laviček